Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov

Nájdete tu všetky potrebné informácie o škole, možnostiach štúdia, stravovania, ubytovania, činnosti centra voľného času. Samozrejmosťou sú povinne zverejňované údaje, kontakty, a nechýbajú ani aktuality zo života školy. Pre žiakov a ich rodičov je k dispozícii personalizovaný rozvrh a internetová žiacka knižka. Vďaka zavedeniu sytému elektronickej triednej knihy a IŽK máte všetky informácie neustále po ruke. Na prístup k nim je najvhodnejšie využiť aplikáciiu EduPage pre smartfóny. 

BAZÉN   RECEPCIA PLAVÁREN:  0915 562 188  

VIRTUÁLNA PREHLIADKA      PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS?    

  • Na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odboru školstva č. OÚ-BA-OS1-2018/71903 v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), zo dňa 4.7.2018 bol určený termín a miesto konania opravného termínu EČ a PFIČ maturitnej skúšky v roku 2018 pre Bratislavský kraj nasledovne:

    slovenský jazyk a literatúra - 4.9.2018 - SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava

    anglický jazyk - 5.9.2018 - SOŠ, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava

    nemecký jazyk - 5.9.2018 - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava

  • Milí žiaci, nadišiel ten Vami dlho očakávaný deň, dnes ste dostali vysvedčenia. Školský zvonček stíchol a na 66 dní má "odzovnené". Vám na rovnaké obdobie nastal čas prázdnin. Užite si ich spoločne so svojimi blízkymi tak, aby sme sa v septembri zišli všetci v plnom zdraví a odhodlaný pokračovať v našom spoločnom diele. Nádherné prázdniny!