Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov

Nájdete tu všetky potrebné informácie o škole, možnostiach štúdia, stravovania, ubytovania, činnosti centra voľného času. Samozrejmosťou sú povinne zverejňované údaje, kontakty, a nechýbajú ani aktuality zo života školy. Pre žiakov a ich rodičov je k dispozícii personalizovaný rozvrh a internetová žiacka knižka. Vďaka zavedeniu sytému elektronickej triednej knihy a IŽK máte všetky informácie neustále po ruke. Na prístup k nim je najvhodnejšie využiť aplikáciiu EduPage pre smartfóny. 

BAZÉN   RECEPCIA PLAVÁREN:  0915 562 188  

VIRTUÁLNA PREHLIADKA      PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS?    

  • Tlieskame výkonom zúčastnených žiakov stredných odborných škôl SOŠ a SOU PRAHA – ČAKOVICE, ČR, SOŠ ZABOK, CHORVÁTSKO, SOU a SOŠ SČMDS, ZNOJMO, ČR, SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB, GALANTA, COLLEGE I CARUS, TBUILISI, GRUZÍNSKO, ZESPÓL SZKÓL GASTRONOMNICZNYCH , KRAKOV, POĽSKO, SOŠ HOLÍČ, SOŠ GASTRONÓMIE A SLUŽIEB , PREŠOV, SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB, ZLATÉ MORAVCE, SOŠ HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU, BRATISLAVA v odboroch: kuchár, častník, cukrár a pracovník marketindu. V dalšém posobní na súťaži im naďalej držíme palce. :-)

  • Hlavný vchod bude uzamknutý, vchod do školy pre žiakov aj zamestnancov bude od parkoviska vchodom na predné schodisko rovnako ako v čase rekonštrukcie vodovodného rozvodu v budove školy (viď. obr. červená šípka).

    Vchod pre ubytovaných v ŠI, účastníkov súťaže, účastníkov DOD a návštevníkov bude vchod do internátu (pod balkónom (viď. obr. modrá šípka).

    Na hlavnú chodbu na prízemí budú mať prístup iba žiaci, ktorí budú určení ako diváci na učebňu 024 výhradne v sprievode vyučujúceho.

    Školská jedáleň a školský bufet budú v čase konania 14. ročníka MS prístupné výhradne účastníkom súťaže, ich dozoru, pozvaným hosťom a účastníkom dní otvorených dverí. Z uvedeného dôvodu budú obe prevádzky pre zamestnancov, žiakov a ubytovaných od 15.10.2018 do 19.10.2018 (vrátane) ZATVORENÉ.

  • Na odbornej paxe v Tbilisi sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka v odboroch kuchách a hotelová akadémia.