Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Nájdete tu všetky potrebné informácie o škole, možnostiach štúdia, stravovania, ubytovania, činnosti centra voľného času. Samozrejmosťou sú povinne zverejňované údaje, kontakty, a nechýbajú ani aktuality zo života školy. Pre žiakov a ich rodičov je k dispozícii personalizovaný rozvrh a internetová žiacka knižka. Vďaka zavedeniu sytému elektronickej triednej knihy a IŽK máte všetky informácie neustále po ruke. Na prístup k nim je najvhodnejšie využiť aplikáciiu EduPage pre smartfóny. 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA         PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS?  

PLAVÁREŇ bude do 31. 8. 2021 pre verejnosť UZATVORENÁ  

  • Posledný deň teoretického vyučovania pre "R" smenu bol utorok 29. jún...

    Rozlúčku sme abvsolvovali rovnako ako smena "P", prešli sme zrevitalizované učebne, mrkli do CVČ, na školský internát a na záver posedeli pri guľáši. Po žiakoch absovovali rovnaký program aj zamestnanci. Vďaka patrí žiakom tried I.P a I.MB, praxujúcim v školskej jedálni, ktorí pod vedením MOV Garaja pripravili a MOV Bajanovej naservárovali občerstvenie.

  • Posledný deň teoretického vyučovania pre "P" smenu bol piatok 25. jún...

    Na rozlúčku sme si prešli zrevitalizované učebne, mrkli do CVČ a na záver posedeli pri guľáši. Vďaka patrí žiakom tried I.H a I.MA, praxujúcim v školskej jedálni, ktorí pod vedením MOV Garaja pripravili a MOV Bajanovej naservárovali občerstvenie.

  • https://sos-panty.edupage.org/album/#gallery/260

    Výber z prác našej šikovnej cukrárky Anastacie Danatsko... Takto to vyzerá, keď sa dištančné vzdelávanie vydarí a žiaka vybraná profesia baví.