Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Nájdete tu všetky potrebné informácie o škole, možnostiach štúdia, stravovania, ubytovania, činnosti centra voľného času. Samozrejmosťou sú povinne zverejňované údaje, kontakty, a nechýbajú ani aktuality zo života školy. Pre žiakov a ich rodičov je k dispozícii personalizovaný rozvrh a internetová žiacka knižka. Vďaka zavedeniu sytému elektronickej triednej knihy a IŽK máte všetky informácie neustále po ruke. Na prístup k nim je najvhodnejšie využiť aplikáciiu EduPage pre smartfóny. 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA         PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS?  

PLAVÁREŇ bude do 31. 8. 2023 pre verejnosť UZATVORENÁ  

  • Vážené kolegyne, kolegovia!

    Vážení učitelia, MOV, vychovávatelia, vedenie a odborové organizácie SOŠ HSaO Na pántoch 9, Vám pri príležitosti Dňa učiteľov ďakujú za každodenne vynakladané úsilie pri našom spoločnom poslaní - príprave žiakov na ich budúce povolenie. Prajeme Vám, aby ste si aj naďalej zachovali svoje nasadenie, ľudský prístup a nadhľad pri napĺňaní tohoto ušľachtilého poslania.


    Ing. Mária Katreniaková, riaditeľka SOŠ HSaO

  • Milá pani riaditeľka, kolegyne, žiačky a mamičky našich žiakov!

    V deň, ktorý je sviatkom všetkých žien prijmite aspoň takto elektronicky, symbolický kvet a prianie pevného zdravia, lásky, spokojnosti a radosti zo života.

  • Na jednej strane BSK hovorí, že treba značné finančné investície do objektu našej školy, preto nás chcú zrušiť a vzápätí povedia, že si priestory chcú ponechať na vzdelávacie účely... a vtedy už nebude treba investovať do objektu? Nie je to ZAUJÍMAVÉ ???