Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Nájdete tu všetky potrebné informácie o škole, možnostiach štúdia, stravovania, ubytovania, činnosti centra voľného času. Samozrejmosťou sú povinne zverejňované údaje, kontakty, a nechýbajú ani aktuality zo života školy. Pre žiakov a ich rodičov je k dispozícii personalizovaný rozvrh a internetová žiacka knižka. Vďaka zavedeniu sytému elektronickej triednej knihy a IŽK máte všetky informácie neustále po ruke. Na prístup k nim je najvhodnejšie využiť aplikáciiu EduPage pre smartfóny. 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA         PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS?  

PLAVÁREŇ bude do 09. 1. 2022 pre verejnosť UZATVORENÁ  

  • Vážení rodičia a žiaci,

    MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie k realizácii odborného výcviku v čase platnosti vyhlášky RÚVZ BA, ktorým bolo prerušené prezenčné vyučovanie aj na našej škole.

    V prípade odborného realizovaného u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii aj počas zákazu prezenčného vyučovania zo strany RÚVZ. V prezenčnej forme budú naďalej vzdelávaní žiaci v zariadeniach, ktoré ostali v prevádzke. MOV, v priebehu dnešného dňa budú kontaktovať všetkých žiakov, ktorí sa môžu v pondelok 6. decembra zúčastniť ODV vo svojej obvyklej prevádzke.

  • V nadväznosti na Vyhlášku č. 276 vydanú RÚVZ BA, ktorej kompletné znenie nájdete na stránke: https://www.ruvzba.sk/aktuality/vyhlaska_276.pdf prechádza SOŠ HSaO od pondelka 6. decembra 2021 na dištančné vzdelávanie. ŽIakov a zákonných zástupcov budú informovať triedni učitelia.

  • Ako ste už boli informovaní, naša škola sa zapijila do výzvy "Koľko lásky sa zmesti do krabice od topánok". Rovnako ste dostali správu obsahujúcu odporúčanie čo je do krabičiek vhodné a čo nie. V prípade hotovej krabičky ju môžete priniesť do CVČ. Nezabudnite na to najdôležitejšie, termín odovzdania krabičiek je do 1.12.2021!