Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Nájdete tu všetky potrebné informácie o škole, možnostiach štúdia, stravovania, ubytovania, činnosti centra voľného času. Samozrejmosťou sú povinne zverejňované údaje, kontakty, a nechýbajú ani aktuality zo života školy. Pre žiakov a ich rodičov je k dispozícii personalizovaný rozvrh a internetová žiacka knižka. Vďaka zavedeniu sytému elektronickej triednej knihy a IŽK máte všetky informácie neustále po ruke. Na prístup k nim je najvhodnejšie využiť aplikáciiu EduPage pre smartfóny. 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA         PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS?  

PLAVÁREŇ bude do 31. 8. 2022 pre verejnosť UZATVORENÁ  

  • Vážené pani predsedníčky, hostia, rodičia a kolegovia.

    Vitejte na SOŠ HSaO pri príležitosti konania PČOZ MS2022, ktorú dnes v podobe slávnostnej večere absolvujú maturanti z tried: IV .MA, IV. MB a V. MB.

  • Jarné upratovanie areálu školy tentoraz zorganizovali študenti školského internátu. A šlo im to pekne od ruky! SUPER! Kto sa pridá nabudúce?

  • Dňa 4.5.2022 sa naši žiaci prvých ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia „Plešatá speváčka“. Predstavenie patrí do obdobia absurdnej drámy, ktorá poukazuje na protiklady, ktoré sú vždy prítomné v našich životoch. Ionesco týmto dielom chcel naznačiť nepochopenie medzi partnermi v manželstve.

    Po divadelnom predstavení nasledovala prehliadka Prezidentskej záhrady a centra Bratislavy.