Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov

Nájdete tu všetky potrebné informácie o škole, možnostiach štúdia, stravovania, ubytovania, činnosti centra voľného času. Samozrejmosťou sú povinne zverejňované údaje, kontakty, a nechýbajú ani aktuality zo života školy. Pre žiakov a ich rodičov je k dispozícii personalizovaný rozvrh a internetová žiacka knižka. Vďaka zavedeniu sytému elektronickej triednej knihy a IŽK máte všetky informácie neustále po ruke. Na prístup k nim je najvhodnejšie využiť aplikáciiu EduPage pre smartfóny. 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA         PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS?  

BAZÉN   RECEPCIA PLAVÁREN:  0915 562 188 

 • Držme si palce, aby to v tomto čase vyšlo.

 • Milí kolegovia, žiaci a rodičia cez víkend sme absolvovali celoplošné testovanie. Hoci som optimista a verím, že všetci s negatívnym výsledkom, pre istotu prikladám aj pokyny pre tých, ktorí boli testovaní pozitívne, alebo sa testovania nezúčastnili. Postup pre zamestnancov, žiakov i rodičov, je zhrnutý v nasledujúcej infografike vydanej MŠVVaŠ.

  Samozrejme, s ohľadom na skutočnosť, že vyučovanie na stredných školách naďalej prebieha dištančným spôsobom sa žiakov dotýkajú iba čiastočne. Presnejšie žiaci, ktorí naďalej dochádzajú na odborný výcvik prezenčnou formou, sú v prípade pozitívneho testu (ich, alebo rodinného príslušníka) alebo neúčasti na testovaní povinní informovať svojho TU a MOV.

 • Prebratý citát z FB strínky ministra ľkolstva vedy výskumu a športu:

  Dnes sme od rána na Ústrednom krízovom štábe diskutovali, ako túto situáciu najlepšie vyriešiť. Opatrenia by mali vždy chrániť naše zdravie, ale nemali by paralyzovať krajinu a mali by umožniť, aby potrebné časti krajiny a odvetvia ekonomiky fungovali.

  Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu to v školstve bude znamenať nasledovné:

  Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu aj druhý stupeň ZŠ. SŠ pokračujú v dištančnej výučbe.