Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Nájdete tu všetky potrebné informácie o škole, možnostiach štúdia, stravovania, ubytovania, činnosti centra voľného času. Samozrejmosťou sú povinne zverejňované údaje, kontakty, a nechýbajú ani aktuality zo života školy. Pre žiakov a ich rodičov je k dispozícii personalizovaný rozvrh a internetová žiacka knižka. Vďaka zavedeniu sytému elektronickej triednej knihy a IŽK máte všetky informácie neustále po ruke. Na prístup k nim je najvhodnejšie využiť aplikáciiu EduPage pre smartfóny. 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA         PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS?  

PLAVÁREŇ bude do 31. 8. 2021 pre verejnosť UZATVORENÁ  

 • Vážené kolegyne, kolegovia!

  Rok sa stretol s rokom a v historickom kalendári vidíme pri dátume 28. marca 2021 poznámku - narodil sa Ján Amos Komenský – učiteľ národov. Uctiť si velikánov ducha, inšpiratívnych aj pre dnešok sa dá nielen pompéznymi gestami, ale aj častejšou virtuálnou komunikáciou s nimi.

  Pretože sme na našej škole zostali verní tradícií – tento deň je pre nás sviatkom – sviatkom všetkých pedagogických pracovníkov – učiteľov, MOV, vychovávateľov a súčasne našich školských spolupracovníkov.

 • Pomaly sa nám končí ďalší pracovný týždeň, tak sme Vám pripravili prehľad aktivít na odbornom výcviku. Kuchárska pratička z III.P. Pekne chronologicky od pondelka...

  Utorok

  Streda

  Štvrtok

 • Minister školstva vedy výskumu a športu práve oznámil, že:

  - RUŠÍ písomnú formu internej časti maturitnej skúšky,

  - praktická časť maturitnej skúšky a ústna forma internej časti MS budú hodnotené rovnako ako v minulom školskom roku, na základe priemeru známok za celé štúdium,

  Detaily budú upresnené v rozhodnutí ministra.

  Žiaci sa nadaľej zúčastňujú vyučovania. Aby mohli zmaturovať musia úspešne ukončiť posledný ročník štúdia.