Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov

Nájdete tu všetky potrebné informácie o škole, možnostiach štúdia, stravovania, ubytovania, činnosti centra voľného času. Samozrejmosťou sú povinne zverejňované údaje, kontakty, a nechýbajú ani aktuality zo života školy. Pre žiakov a ich rodičov je k dispozícii personalizovaný rozvrh a internetová žiacka knižka. Vďaka zavedeniu sytému elektronickej triednej knihy a IŽK máte všetky informácie neustále po ruke. Na prístup k nim je najvhodnejšie využiť aplikáciiu EduPage pre smartfóny. 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA         PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS?  

BAZÉN   RECEPCIA PLAVÁREN:  0915 562 188 

 • V súlade s nariadením MŠVVaŠ SR o organizácii školského roka 2020/2021 v základných a stredných školách v SR sa OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 na SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BRATISLAVA sa uskutoční:

  2. SEPTEMBRA 2020 (streda) o 9.00 hod.

  Žiaci v sprievode triednych učiteľov, ďalších pedagogických zamestnancov a rodičov, sa sústredia na ľavom nádvorí školy – pred vchodom do školského internátu, pod balkónom v čase od 8.45 – 9.00.

  V prípade zmeny epidemiologickej situácie, alebo úpravy pokynov vydaných MŠVVaŠ SR, Vás o prípadných zmenách budeme bezodkladne informovať.

 • Od dnes si žiaci, ktorí ukončili vzdelávania maturitnou skúškou (triedy II. Z, III.V, IV. MA, IV. MB a V. MA) a záverečnou skúškou (III. R) preberú z rúk triednych uťiteľov doklady o dsosiahnutom vzdelaní.

  S ohľadom na aktuálnu situáciu žiaľ, nepôjde o klassické slávnostné odovzdanie ale iba o komorné stretnutia s dodaržaním všetkých hygienických opatení.

  Dovoľte mi, aby som v mene pedagogických zamestnancov, všetkým našim absolventom poprial úspešný štart do života. A hoc, z pohľadu mnohých mali ten posledný krok v študentských laviciach jednoduchší, do sveta dospelých vstupujú v neľahkom období a budú sa musieť vysporiadať s mnohými prekážkami. Verím však, že ich úspešne zdolajú a stanú úspešnými a hlavne šťastnými ľuďmi.

 • Nedostali ste sa na strednú školu? Aktuálne ponúkame voľné miesta v študijných aj učebných odboroch. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke: