Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Čo bolo v roku 2012/2013Realizovali sme ENVIRO PROJEKTY - "EKOPRODUKT OČAMI STREDOŠKOLÁKA"

Jedným z prvých významných podujatí v školskom roku 2012-2013 bola  z poverenia MŠ SR účasť  na konferencii, ktorá sa konala v rámci  EKOTOP filmu 2012 s prezentáciou Enviroprojektu 2012 Ekoprodukt očami stredoškoláka. Konferencia sa konala v Primaciálnom paláci 15.októbra 2012. Predstavili sme projekt, ktorý škola a ŠSZČ začali spoločne realizovať už v mesiaci september 2012. Účastníkov konfenrencie náš projekt mimoriadne zaujal . Témou projektu bolo spracovanie recyklovateľného materiálu ako napr. papier, plastové obaly z cukríkov, čokolád, čipsov, etikety z fliaš, alebo aj samotné PET fľaše. Z tohoto materiálu sme začali vyrábať rôzne úžitkové a darčekové predmety ako kabelky, peňaženky, obaly na mobily, na tablety, alebo rôzne drobné šperky.
Účasť na EKOTOP filme nás veľmi obohatila, a to  aj prostredníctvom projektov, ktoré predstavili iné školy, alebo organizácie zaoberajúce sa ochranou prírody a krajiny v rámci SR.


Zo športu

 - Mesiac november 2012 sa na našej škole i v ŠSZČ niesol v mimoriadnom športovom duchu. Naše florbalové družstvo sa zúčastnilo na Okresnom kole stredných škôl vo florbale chlapcov, kde sme získali 1.miesto a postup do finále.
Vo finále sme získali 3.miesto a pohár.

 - Naše dievčatá a chlapci sa zúčastnili Okresného kola v stolnom tenise, kde dievčatá získali 1.miesto a postup na krajské kolo a chlapci skončili na 3.mieste.

 - V mesiaci december sme sa zúčastnili Krajského kola v stolnom tenise dievčat a naše družstvo sa umiestnilo na 4.mieste.


Tredičný "Deň vďaky a ľudskosti"

Je už tradíciou, že ŠSZČ každoročne uskutočňuje v predvianočnom období   Deň vďaky a ľudskosti, kde sa predstavujú a prezentujú jednotlivé záujmové útvary, ktoré pracujú v ŠSZČ. V decembri 2012 to boli ZÚ dramatický, tanečný, výtvarný, Mladá móda, Gurmán klub a Ecoist klub. Po programe, ktorý sa niesol v duchu nadchádzajúcich vianočných sviatkov odmenil sladkosťami prítomných hostí aj účinkujúcich  Mikuláš .

V rámci turisticko-poznávacích exkurzií sa členovia turistického záujmového útvaru zúčastnili exkurzie „ Vianočná kozmopolitná Viedeň  “.  Účastníci mali možnosť prezrieť si pamätihodnosti a navštíviť viedenské vianočné trhy.
 

Zo športu

 - V predvianočnom období sme sa zúčastnili Turnaja stredných škôl v stolnom tenise družstiev, kde sme získali 2.miesto a pohár. Podujatie sa konalo na SOŠ polygrafickej v Bratislave.

 - V mesiaci január sa na našej škole konal Finálový turnaj o pohár majstra ŠSZŠ a SOŠ HSaO v stolnom tenise družstiev chlapcov.

 - V mesiaci február sme stolný tenis prezentovali v tzv. „ valentínskych a fašiangových rýchlovkách “ , kde sa hráči mali možnosť rekreačno-súťažne pobaviť počas veľkých prestávok.

 - Od mesiaca októbra 2012 až do konca mesiaca február 2013 prebiehala v ŠSZČ ( CVČ) dlhodobá súťaž v anglickej dáme. Vo februári  sa tento turnaj ukončil. Zúčastnilo sa ho celkove 14 členov ZÚ.


Naše "Zrkadlenie v čase"

14.máj 2013 sa v našom školskom stredisku niesol v znamení hodnotenia voľnočasových aktivít členov ZÚ. Vzhľadom k tomu, že medzi hodnotenými a ocenenými boli aj tohoroční maturanti, ŠSZČ – CVČ toto každoročné podujatie známe pod názvom „ Zrkadlenie v čase “, sa  uskutočnilo ešte v termíne, keď naši maturanti boli  prítomní v škole.


Zo športu

 - V rámci olympijských dní na škole sa 17.4.2013 konal olympijský turnaj v stolnom tenise chlapcov aj dievčat. Turnaja sa zúčastnilo 31 študentov.

 - Dňa 18.mája 2013 sa konal na cirkevnej ZŠ Jana De la Sale v Rači florbalový turnaj žiakov do 15 rokov. Na tomto turnaji sa zúčastnilo naše florbalové družstvo žiakov do 15 r., ktorí sú členmi nášho ŠSZČ – CVČ . Na svojom prvom oficiálnom turnaji toto družstvo skončilo na 4.mieste z ôsmych zúčastnených družstiev.

 - Náš turistický záujmový útvar v rámci plánu turisticko-poznávacích exkurzií uskutočnil exkurziu do rakúskeho Hainburgu. Toto mesto je každoročne s obľubou navštevované nielen staršími členmi ZÚ, ale veľmi radi sa k nim pripájajú aj noví členovia. Dňa 29.mája 2013 sa na exkurzii zúčastnilo našich 11 členov.