Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011