Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Projekt Ambasádorská škola Európskeho parlamentu na SOŠ HSaO

zasadnutie junior a senior ambassádorov SOŠHSaO

na zasadnutí Junior a Senior ambassádorov ....

Zasadnutie Junior Ambassádorov

Dňa 22.11. sme sa stretli triedni ambasádori k príprave Európskeho týždňa v decembri 2017. Zároveň sme si vyžrebovali krajiny EÚ, ktoré budeme v školskom roku postupne predstavovať.

Našou komunikačnou spojkou na facebooku z junior ambasádorov bude IV.H – Petra Čambalíková a Pavlíková Dianka

 

Krajiny EÚ –

I.R – Poľsko, Grécko

II.P – Rumunsko

III.R – Litva, Lotyšsko

I.Ma- Írsko, Taliansko

I.Mb – Estónsko, Maďarsko

II.Ma- Benelux- Belgicko, Holandsko, Luxemburgsko

II.Mb – Slovinsko, Nemecko

III.Ma – Chorvátsko a Veľká Británia

III.Mb – Francúzsko

IV.Ma – Malta, Cyprus

IV.Mb – Švédsko

IV.H – Dánsko, Portugalsko

V.H – Česko, Rakúsko

I.Z a II.Z – Fínsko, Španielsko