Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Projekt Ambasádorská škola Európskeho parlamentu na SOŠ HSaO

Európsky týždeň v SOŠHSaO - Ako vonia a chutí Európa

program aktivít v rámci Európskeho týždňa

       Európsky týždeň na SOŠHSaO Na pántoch 9 Bratislava

„ Ako vonia  a chutí Európa“

Termín: 7.12. 2017- 15.12.2017

Program aktivít:

7. 12. 2017  -  Deň vďaky a ľudskosti-, prezentácia talentu, nadania a zručnosti členov CVČ, podpora charitazívnych a dobrovoľníckych aktivít žiakov
 

12.12. 2017 – Európa mojimi očami -  poznávame sa navzájom, príprava posterov vyžrebovaných

                          krajín                           9,00 hod. – 11,00 hod.

13.12.2017 – prezentácia EÚ – junior ambasádori pripravujú prezentáciu krajín EÚ,

                        Kvíz o EÚ – medzitriedna súťaž

13.12.2017 – slávnostné zasadnutie Žiackej a Internátnej školskej rady- otvorenie klubu participácie

                         č.311 – 12,30 hod.

14.12. 2017 – školské kolo Olympiády ľudských práv – 10,20- 11,50 hod.

15.12.2017 – Kritické myslenie a mediálna gramotnosť – Iniciatíva InfoKompas – diskusia s odborníkmi v rámci projektu DemagogSK   - 10,20-11,55 hod.   

V priebehu týždňa : Maratón písania listov europoslancom a ďalšie zaujímavé aktivity.