Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Email školy: skola@sos-panty.sk
Telefón: +421 2 4488 3591
Adresa školy: Na pántoch 9
831 06 Bratislava
Slovakia
IČO: 00893471
DIČ: 2020879652
Fax: 44 88 35 91
Bazén - recepcia : +421 915 562 188
Riaditeľka školy: Ing. Mária KATRENIAKOVÁ,
maria.katreniakova@sos-panty.sk
+421 2 4488 3591
Zást. riad. pre TV a PV: Mgr. Michal Gonda, e-mail: sospanty.gon@gmail.com,
Hlavný majster OV: .
Vedúca školského internátu : Ing. Miroslava Paulíková, tel.: 02/ 49 49 13 33, mobil: 0915 752 440, e-mail: veduca.si@sos-panty.sk
Vedúca CVČ: Mgr. Terézia Ochabová mob.:+421 905 628 914, e-mail: veduca.cvc@sos-panty.sk
Študijné oddelenie: Jana Foltýnová, tel.:+421 2 4949 1319,
mob.:+421 905 628 911, e-mail: studijne@sos-panty.sk
Zborovňa: tel.:+421 2 4949 1323
Správca ŠI : Miroslav Mikušinec tel.:+421 2 4949 1312,
mob.:+421 918 513 664, e-mail: internat@sos-panty.sk
Školská jedáleň: Alena Bariaková, tel.:+421 2 4949 1317,
mob.:+421 917 548 604, e-mail: sj-veduca@sos-panty.sk
Ubytovanie VŠ : tel.:+421 2 4949 1313
Rada školy: aktuálne zloženie rady školy nájdete na jej podstránke: http://sos-panty.edupage.org/about/?subpage=5&
Škola - recepcia: +421 907 801 055
Manažér technicko-prevádzkového úseku: Ing. Ľubomír Polonec
e-mail: prevadzka@sos-panty.sk