Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov
 • Virtuálna prehliadka školy

  Ahojte! Aktuálne opatrenia menia naše životy a všetci musíme tráviť svoj čas viac-menej doma... 
  Máte záujem o štúdium na našej škole a radi by ste videli "do čoho idete"? 
  Už to nieje žiadny problém! Brány našej školy môžete otvoriť a prejsť sa jej priestormi hoci "iba" virtuálne. Pohodlne sa usaďte a vitajte u nás: pred školouvo vestibulev jedálniv bufetev knižnicina plavárniv učebni stolovaniav učebni barmanov a technológie prípravy pokrmovna školskom internáte.

  Prehliadku od vchodu do školy cez vestibul, jedáleň, bufet, chodby, knižnicu a plaváreň môžete absolvovať aj naraz, tieto moduly sú prepojené. V jednotlivých častiach prehliadky sa môžete pohybovať. K pohybu odporúčame používať šípky na klávesnici. Pohybovať sa dá smerom dopredu/dozadu a zároveň otáčať v každom bode o 360 °.

 • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

  Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

  1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
  2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
  3. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
  4. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
   1. materských škôl podľa písmena a),
   2. školských klubov detí podľa písmena b),
  5. špeciálnych výchovných zariadení.

  Plné znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu.

 • Vyučovanie po prázdninách bude pokračovať dištančnou formou

  Ako pred pár minútami informoval minister školstva na webstránke ministerstva, facebookovom profile ministerstva a svojom, vyučovanie po Vianočných prázdninách bude pokračovať dištančnou formou.

  Na stránke ministerstva boli publikované aj ďalšie informácie spomedzi ktorých je pre žiakov našej školy najzaujímavejšia informácia o zmene v organizácii maturitných skúšok:

  „Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Presný termín určíme do 31. marca 2021,“ upresnil Gröhling. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. V prípade potreby môže prebiehať 2 týždne.

  „Touto cestou aj vyzývame školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu,“ zdôraznil šéf rezortu školstva."

 • Návrat do škôl 2021

  Z dnešnej tlačovej besedy ministra školstv "Situácia je vážna, a tak musíme byť pripravení na všetko, čo môže po novom roku nastať. Našou prioritou je však bezpečný návrat detí a žiakov do škôl. Aj preto máme pripravený COVID AUTOMAT, podľa ktorého sa budeme riadiť. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na našom webe https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/"

  Priamy link na manuál: https://www.minedu.sk/data/att/18224.pdf   a nasleduje 11 príloh...

  Jasné je, že ešte pred prázninami musíme stihnúť dotazníkový prieskum. Ktorého výsledy musí riaditeľka šloky nahlásiť. Poprosím preto Vás všetkých po zverejnení o rýchle reakcie.

  Tak a idem študovať a pripraviť použiteľné podklady :(

 • Zmena názvu zastávky MHD

  Konečneeee!!!! Od včera už pri cestovaní do školy (viem, viem teraz nemôžete...) nevystupujeme na zastávke OU obchodné, ale na zastávke Na pántoch, školy :)

  Tak sme sa po dlhých rokoch predsa len dočkali, i keď nie úplne tak ako sme chceli, ale anachronický a dlhé roky nesprávny názov zastávky MHD sa v aktuálnej zmene cestovných poriadkov Bratislavského dopravného podniku stal minulosťou. S ohľadom na skutočnosť, že zmien nastalo oveľa viac Vám odporúčame na preštudovanie nasledujúcu informáciu: https://imhd.sk/ba/doc/sk/20163/Ve%C4%BEk%C3%A9-zmeny-v-n%C3%A1zvoch-zast%C3%A1vok

 • Zmeny termínov prázdnin

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
  2. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.
  3. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
  4. Mení rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 takto: slová „č. 32/2020“ sa v celom texte rozhodnutia nahrádzajú slovami „č. 39/2020“.

  Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak. 
   

  Kompletné znenie rozhodnutia ministra je dostupné na tejto adrese:

  https://www.minedu.sk/25863-sk/rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/

   

  Poznámka admina: Termíny prázdnin sú v zmysle tohto rozhodnutia od dnes nastavené v ETK nášho školského systému.

 • Zapojili sme sa do projektu „Zmúdri do škôl“

     Online platforma „Zmudri.sk“, je plná poučných videí s humorom a dynamikou. Týkajú sa rôznych praktických, ale aj teoretických tém napr. pracovný pohovor, vplyv médií, dobrovoľníctvo, ústava, súdnictvo, kedy Ťa môže šéf vyhodiť , klamstvá o korona víruse, dejiny Slovenska atď. Niektoré si naši žiaci vyskúšali už v minulom školskom roku, keď sme boli medzi prvými školami, ktoré túto platformu ešte v štádiu pilotného testovania vyskúšali...

     Tím www.zmudri.sk v tomto školskom roku ponúkol školám projekt, ako alternatívnu možnosť inovovácie vyučovania. Rovnako ako v prípade pilotného testu, aj tentoraz sme sa rozhodli zapojiť. Žiaci cca 1x mesačne  používajú pripravené video ako učebnú pomôcku, učia sa novou formou, majú možnosť diskutovať, riešiť testy, rôzne aktivity pod vedením vyučujúcej, na základe  materiálov od tímu zmudri.sk. Do projektu sú zapojení žiaci IV.MB a V.MA.  V dňoch 23.11. 2020 a 4.12. 2020 mali naši žiaci príjemnú zmenu. Online hodinu viedla milá Janka  Kostovčáková z tímu Zmudri.sk. Téma „Prečo funguje demokracia na Slovensku “ nepatrí k tým vtipným, ale video je spracované originálnym spôsobom a Janka viedla hodinu veľmi príjemne a odborne. Hodiny so IV.MB sa zúčastnili aj triedna učiteľka PhDr. Mária Križanová a Ing. Peter Orviský. Myslím, že sme zmenu všetci uvítali.

     Janka Kostovčáková v poďakovaní uvádza: „Chcem zároveň poďakovať všetkým pani učiteľkám zo Sučian, Prešova, Tisovca, Bystrého, Sloviniek, Levoče, Budimíru a Bratislavy, ktoré mne alebo Martine umožnili prísť na online hodinu a absolvovať ju s Vašimi žiakmi. Takéto skúsenosti sú pre nás na nezaplatenie. :) Bolo pre mňa nesmierne cenné vstúpiť virtuálne do Vášho priestoru so žiakmi a aspoň čiastočne navnímať, ako premýšľajú a na čo reagujú.“

  Aj my ďakujeme, najnovšie video o dobrovoľníctve si môžete pozrieť aj vy😊.

  Tak do zmúdrenia😊

  Ing. Katarína Selecká, učiteľka

 • Čo pre Vás chystáme?

  Aj v čase, kedy sú žiaci doma a vyučovanie prebieha dištančným spôsobom realizujeme revitalizáciu (modernizáciu) odborných učební a ostatných priestorov školy, aby ste sa po návrate do školy cítili ešte lepšie.

 • Výber z domácich prác našich cukrárov

  Tak ako aj na iných školách tak aj na SOŠ HSaO, Na pántoch 9 v Bratislave beží dištančné vzdelávanie a odborný výcvik  realizuje žiacka druhého ročníka odboru cukrár Anastasiia Danatsko v domácom prostredí s takýmto výsledkom.

 • Medzinárodná súťaž - zmena termínu

  Držme si palce, aby to v tomto čase vyšlo.

 • Usmernenie MŠVVaŠ

  Milí kolegovia, žiaci a rodičia cez víkend sme absolvovali celoplošné testovanie. Hoci som optimista a verím, že všetci s negatívnym výsledkom, pre istotu prikladám aj pokyny pre tých, ktorí boli testovaní pozitívne, alebo sa testovania nezúčastnili. Postup pre zamestnancov, žiakov i rodičov, je zhrnutý v nasledujúcej infografike vydanej MŠVVaŠ. 

  Samozrejme, s ohľadom na skutočnosť, že vyučovanie na stredných školách naďalej prebieha dištančným spôsobom sa žiakov dotýkajú iba čiastočne. Presnejšie žiaci, ktorí naďalej dochádzajú na odborný výcvik prezenčnou formou, sú v prípade pozitívneho testu (ich, alebo rodinného príslušníka) alebo neúčasti na testovaní povinní informovať svojho TU a MOV.

   

 • Informácia k zmenám v organizácii školského roka

  Prebratý citát z FB strínky ministra ľkolstva vedy výskumu a športu:

  Dnes sme od rána na Ústrednom krízovom štábe diskutovali, ako túto situáciu najlepšie vyriešiť. Opatrenia by mali vždy chrániť naše zdravie, ale nemali by paralyzovať krajinu a mali by umožniť, aby potrebné časti krajiny a odvetvia ekonomiky fungovali.

  Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu to v školstve bude znamenať nasledovné:

  Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu aj druhý stupeň ZŠ. SŠ pokračujú v dištančnej výučbe.

  Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.

  MŠ a prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe.

  Pevne verím, že sa situácia upokojí a stabilizuje a že v danom termíne sa nám podarí vrátiť sa do škôl.

  Prázdniny: Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.

  Od pondelka prejdú všetky VŠ na dištančné vzdelávanie na celý zimný semester.

  P.S: Zajtra bude samostatná tlačová beseda, kde predstavíme ďalšie informácie a opatrenia v školstve.

  Edit webmastera:

  Pre našu školu z toho zatiaľ vyplýva nasledujúce:

  - vieme že skôr, ako 30. novembra sa určite neuvidíme inak ako online :(

  - menia sa termíny jesenných prázdnin

  Všetky tieto skutočnosti sa v priebehu večera premietnu v nastaveniach ETK. Všetkým Vám a Vašim blízkym prajem bezproblémové prežitie aktuálnej situáce. Správajte sa prosím zodpovedne a bezpečne, aby sme sa v škole videli čím skôr.

 • Podporíte spolužiačku v súťaži?

  Napriek aktuálnej situácii, sa jedna z našich žiačok zapojila do 20. ROČNÍKA RUDOLF JELÍNEK CUP!

  Claudi Homolová (II. R) by svoj drink normálne predstavila v Old Fashioned Bar, momentálne ale pôsobí v bare Brixton House. Podporiť ju môžete na jej profile, alebo na profile súťaže Rudolf Jelínek Cup 2020

  Počíta sa každý Like, každé zdieľanie, tak sa ukážte a lajkujte!

  Videovizitku s predstavením drinku nájdete na tomto linku

   

 • Trojka nielen pre maturantov

  Televízna Trojka upravuje vysielaciu štruktúru. Do vysielania zaradí programy, ktoré majú pomôcť stredoškolákom pri dištančnom vyučovaní aj seniorom pri predchádzaní zdravotným rizikám.

  „V snahe pomôcť stredoškolákom, a hlavne maturantom, pri dištančnom vyučovaní zaraďujeme do vysielania cyklus televíznych adaptácií pôvodných literárnych diel, ktoré sú súčasťou maturitných skúšok," upresňuje intendantka tretieho televízneho okruhu Judita Gembická. Trojka diela uvedie každý pracovný deň o 13.05 h od 19. októbra. Kompletnú správu nájdete na nasledujúccej stránke

   

 • Prerušenie vyučovania na stredných školách

  Nechceli sme, ale je tu opäť...

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu dnes vydal ROZHODNUTIE 2020/17294:1-A1810

  V ]om podľa § 150 ods. 8, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) súčinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

  a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole

  Riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakovstredných škôl. S ohľadom na neštandardné prijatie rozhodnutia v dni pracovného pokoja a vyjadrení pána ministra, že prechod na dištančné vzdelávanie zvládneme do niekoľkých dní, si Vás dovoľujeme informovať, že o organizácii a formách dištančného vzdelávania budete informovaní v priebehu utorka 13. októbra 2020 prostredníctvom informačného systému školy a priamym kontaktom prostredníctvom triednych učiteľov. MOV Vás budú kontaktovať ohľadom situácie na odbornom výcviku.

  Rovnako si Vás všetkých dovoľujeme upozorniť, že v čase mimoriadnych opatrení a prerušenia vyučovania ste povinní sa zúčastňovať dištančného vyučovania a zdržať sa rizikového konania.

  Kompletné znenie rozhodnutia nájdete na tomto linku: https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

  vedenie SOŠ HSaO

 • Chceš byť barmanom, alebo baristom?

  Chop sa svojej príležitosti!

  Každý utorok od 15.00 v novootvorenej učebni č. 003 privítame všetkých barmanov a baristov, ktorí sa chcú zapojiť do reprezentácie SOŠ HSaO, Na pántoch 9  v Bratislave.

  Do tajov barmanského a baristického umenia Ťa zasvätí Martin z Dream Academy. Tak neváhaj!

 • Deň otvorených dverí
 • Zmena termínu medzinárodnej súťaže!

  S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bol po predchádzajúcej komunikácii so zahraničnými partnermi zmenený termín 16. ročníka medzinárodnej súťaže. Súťaž bola presunutá na decembrový termín a uskutoční sa v čase od 7. do 11. decembra 2020 v priestoroch SOŠ HSaO. Kompletné informácie pre súťažiacich nájdete na stránke súťaže.

  Vedenie SOŠ HSaO

 • Oznam - plaváreň

  V zmysle zmien v epidemiologických opatrieniach oznamujeme širokej verejnosti,

  že plaváreň SOŠ HSaO bude pre verejnosť uzavretá do 31. októbra 2020

   

  Ďakujeme za pochopenie, vedenie SOŠ HSaO

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  POZOR ZMENA !!!!

  Vedenie SOŠ HSaO oznamuje žiakom a rodičom, že intenzívne pracujeme na vypracovaní pokynov pre žiakov a zákonných zástupcov tak, aby zodpovedali dnes zverejneným materiálom vydaným MŠVVaŠ SR a mohli sme Vám ich prostredníctvom našej stránky a ďalších obvyklých kontaktov distribuovať v priebehu budúceho týždňa.

  Jedno je však isté, slávnostné otvorenie školského roka v už oznámenej podobe sa NEUSKUTOČNÍ.

  2. septembra začne riadne vyučovanie podľa rozvrhu!

  Preto si vyhľadajte spojenia a pripravte budíky, aby ste nemeškali,

  prvé zvonenie sa ozve štandardne o 7.35 hod.

  Vedenie SOŠ HSaO

  Pôvodná správa:

  V súlade s nariadením MŠVVaŠ SR o organizácii školského roka 2020/2021 v základných a stredných školách v SR sa OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 na SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BRATISLAVA sa uskutoční:

  2. SEPTEMBRA 2020 (streda) o 9.00 hod.

  Žiaci v sprievode triednych učiteľov, ďalších pedagogických zamestnancov a rodičov, sa sústredia na ľavom nádvorí školy – pred vchodom do školského internátu, pod balkónom v čase od 8.45 – 9.00.

  V prípade zmeny epidemiologickej situácie, alebo úpravy pokynov vydaných MŠVVaŠ SR, Vás o prípadných zmenách budeme bezodkladne informovať.

   

strana: