Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška
Ubytovanie Stravovanie

     Školský internát pri SOŠ hotelových služieb a obchodu poskytuje ubytovanie aj študentom VŠ po uspokojení záujmu žiakov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja.
    

     O ubytovanie v ŠI môžu študenti VŠ požiadať písomne, alebo mailom, kde je potrebné uviesť  školu, ktorú budú navštevovať a presnú adresu bydliska.
  

     Ubytovanie pre študentov VŠ poskytujeme v 2 lôžkových izbách, ktoré sú vybavené samostatnými sociálnymi priestormi.

     Cena za ubytovanie pre študentov VŠ je 80,- eur /1 lôžko. Na začiatku ubytovania je záujemca o ubytovanie povinný taktiež uhradiť jednorazový zálohový poplatok 20,- eur za inventár. O vrátenie tejto sumy môže ubytovaný požiadať pri ukončení ubytovania v prípade, že jeho vinou nebola spôsobená žiadna závada, alebo zničený inventár. Je možné aj pripojenie na internet za sumu 11.60,- eur/ mesiac.
 

    Ponuku ŠSZČ môžu využiť aj študenti VŠ pokiaľ prejavia záujem. Bližšie informácie poskytujú zamestnanci ŠSZČ/CVČ č. d. 107,

tel.: 0905 628 914 alebo 02/49 49 13 33

 Žiadosť o ubytvanie