Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška
VOS - prenájmy telocvične v šk. roku 2020/2021 Zákazky Súhrnná správa 2019 Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2019 Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2019 Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2019

Verejná suťaž

Zákazky

Názov predmetu zákazky: Služby – ročný servis kotlov, horákov - Termín: 30.06.2019

Názov predmetu zákazky: Služby – Doplnenie bezpečnostného plynového uzáveru - Termín: 30.06.2019

Názov predmetu zákazky: Služby – Poskytovanie pomocných technických – údržbárskych a opravárenských prác, maľovanie
                                      a vysprávka izieb, upratovacie práce -  Termín: 30.06.2019

Názov predmetu zákazky: Služby – Revízie bleskozvodov - Termín: 30.06.2019

Názov predmetu zákazky: Služby – servis obehových čerpadiel Grundfoss - Termín: 30.06.2019