Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Verejná suťaž

Súhrnná správa 2019

Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2019
Dátum Dodávateľ Predmet dodávky Cena s DPH
10.6.2019 Luknár, s.r.o Dodávka a montáž konvektomatu     9 153,72 €
       
       
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2019
Dátum Dodávateľ Predmet dodávky Cena s DPH
3.7.2019 GAS Team, s.r.o.  Ročný servis kotlov a horákov  3 117,80 €
5.7.2019 JTB 9, Likavka  Revízia bleskozvodov, elektro 2 500,00 €
30.7.2019 Maxtra Control, s.r.o Servis obehových čerpadiel  2 088,48 €
23.8.2019 GAS Team, s.r.o.  Doplnenie bezpečnostného uzáveru  7 399,50 €
       
       
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2019
Dátum Dodávateľ Predmet dodávky Cena s DPH
22.11.2019 Proffice, s.r.o. Autonóme hlásič dymu 16 905,60€
17.12.2019 Pittel+Brauswetter, s.r.o.,  Vyasfaltovanie chodníka 16 786,54 €