Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

                   Centrum voľného času pri SOŠ HSaO  Na pántoch 9
                                                         Bratislava

                 Vás pozýva    

                                                                 na

PRÁZDNINOVÚ  LETNÚ  ČINNOSŤ
pre stredoškolskú mládež

v čase 1.-11. júla 2014 a 18.-28.augusta 2014.

  Miesto  :                     Centrum voľného času
                                        Na pántoch 9, Bratislava
   Ponuka činnosti :  -    florbal a florbalové zápasy
                                   -    športové hry v telocvični, halový futbal
                                   -    základy kondičného posilňovania v posilňovni
                                   -    výuka a súťaže v petangu
                                   -    výuka a súťaže v stolnom tenise
                                   -    výuka šachu, anglickej dámy, šach.strategických hier
                                   -    turistický výlet (súťaže, opekanie )
                                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                   -    základy výuky  paličkovanej čipky
-    pletenie z papiera technikou candy bag ,
zhotovovanie kabeliek, peňaženiek, kľúčeniek, puzdier
na mobily a rôznych iných výrobkov v štýle ECOIST.     
  Účastnícky poplatok :  2.- eurá na osobu a deň
  Spôsob prihlasovania :
                                        telefonicky  : na č. 02/49491313, 02/49491333,
                                        0905/628914
                                        osobne : v CVČ 1.poschodie ŠI  č. miestnosti
                                        107, 109
 Pitný režim  :  zabezpečí CVČ
 Stravu si zabezpečí každý účastník letnej činnosti individuálne.

 Inštruktori : Mgr.Margita Horská a Libuša Riedlová
 
 Zodpovedná vedúca úseku VMV : PhDr. Božena Schmidtová

                                   Tešíme sa na Vašu účasť !