Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

      Spoločenský kabinet:

 

     Kabinet zastrešuje záujmové útvary zo spoločenskovednej oblasti výchovy, v rámci ktorých sa členovia záujmových útvarov zdokonaľujú v cudzích jazykoch, v kultivovanom písanom a žánrovom prejave v štátnom - slovenskom jazyku, v neposlednom rade v spoločenskej výchove a etikete. Osobitná pozornosť je venovaná výchove k humanizmu, ľudskosti a charite, ľudským právam, prevencii drogovej závislosti a iných negatívnych javov mládeže.

 

        Záujmové útvary:

                                                                    Diskusný klub MEMENTO

                                                                    Klub mladej módy

                                                                    Redakčná rada školského časopisu PULT

                                                                    AJ - konverzácia

                                                                    NJ - konverzácia

                                                                    RJ - základy a konverzácia