Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

      Kabinet technicko-prírodovedný

 

     Činnosť kabinetu je zameraná na oblsať techniky a prírodovedy. Súčasťou kabinetu sú záujmové útvary v ktorých sa rozvíja technicko - mentálna zručnosť v IKT - práca s PC, internetom, audiovizuálnou a hifi technikou. ZÚ s environmentálnym zameraním sa sústreďujú na osvojovanie pozitívneho prístupu mladých ľudí k ochrane a tvorbe životného prostredia, úsporám energie a zdravého životného štýlu. Súčasťou kabineru sú záujmové činnosti z oblasti gastronómie kontinualne naväzujúce na odborné predmety TV a PV.

 

 

        Záujmové útvary:    

                                                                   Gurmán klub

                                                                    Internetová čajovňa, kvízy a súťaže

                                                                    EKO klub

                                                                    PC - INTERNET

                                                                    Matematika bez strachu

                                                                    Ekonomické aktuality - účtovníctvo