Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

      Kabinet kultúry a umania:

 

     Činnosť kabinetu je sústredená na rozvoj hmotných a duchovných hodnôt našej spoločnosti v oblasti kultúry a unenia. Dôraz sa kladie na  vnímanie a najmä na tvorivosť a harmóniu v činnosti členov záujmových útvarov. Dramatická a tanečná výchova obsahuje pravidelnú a systematickú tvorivú prácu kolektívu, prezentáciu činnosti, tiež návštevu kultúrnych inštitúcii a divadelných scén. V oblasti výtvarného umenia sa ZÚ orientujú najviac na úžitkové umenie, na poznanie tradicií ale aj súčasných umeleckých smerov.

 

 

        Záujmové útvary:    

                                                                    Klub tvorivosti

                                                                    Výtvarný

                                                                    Paličkovanie, práca s papierom

                                                                    Španielske, latinsko - americké tance

                                                                    Orientálne tance

                                                                    Dramatický súbor MOLIÉRE

                                                                    Divadlo jedného herca

                                                                    Divadielko poézie

                                                                    Klub priateľov divadla

                                                                    Tance spoločenské, výrazovél

                                                                    Hra na gitare