Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška
Ubytovanie Stravovanie Voľný čas Zamestnanci Žiadosť o ubytovanie

     Školsky internát pri SOŠ HSaO Na pantoch 9, Bratislava zabezpečuje celodennú starostlivosť a pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie. Je súčasťou komplexu školy, školskej jedálne a športového areálu. Internát patrí do I. kategórie výchovno -  vzdelávacích zariadení.

     

     Žiaci sú ubytovaní v 2-posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením, kuchynkou, spoločenskou miestnosťou a študovňou. V školskom internáte sa realizuje výchovný program ŠI, v rámci ktorého sa ubytovaní žiaci učia byť samostatnejšími, zodpovednejšími a pripravujú sa na život a prácu pod dohľadom skúsených pedagogických pracovníčok – vychovávateliek ŠI.

 

               

Každá výchovná skupina dodržiava týždenný plán výchovnej činnosti, ktorého obsahom je príprava na vyučovanie, hygiena,  záujmová činnosť v CVČ - športové aktivity, návštevy kultúrnych podujatí, zábavu i osobné voľno. V školskom internáte sa ubytovaní žiaci riadia Poriadkom školského internátu, ktorý je súčasťou Vnútorného poriadku SOŠ HSaO.