Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

ZVEREJŇOVANIE OD 1.1. 2017: FAKTÚRY OBJEDNÁVKY ZMLUVY

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.10.2021 13 376,22 s DPH 06.12.2021 PS Stav, s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Mária Katreniaková riaditeľka 06.12.2021
Zmluva Zmluva o dielo na predmet zakázky: Rekonštrukcia ČS splaškov 97 352,14 s DPH 14.10.2021 PS Stav, s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Mária Katreniaková riaditeľka 15.10.2021
Zmluva Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 72.82/MWh bez DPH 01.07.2021 ZSE Energia, a.s. Mária Katreniaková riaditeľka 01.07.2021
Zmluva Nákup PHM a služieb pre služobné motorové vozidlá s DPH 29.03.2021 Slovnaft, a.s. Ing. Mária Katreniaková riaditeľ 15.04.2021
Zmluva Darovacia zmluva 300,00 s DPH 23.03.2021 Enviros, s.r.o. Ing. Mária Katreniaková riaditeľ 15.04.2021
Zmluva Zmluva o poskytnutí miestnosti s DPH 01.01.2021 Irena Gražina Pezik Mária Katreniaková riaditeľka 01.01.2021
Zmluva Zmluva o dodávke zemného plynu s DPH 23.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Mária Katreniaková riaditeľ 15.04.2021
Zmluva Dodatok ku zmluve o združenej dodávke elektrickej energie s DPH 17.12.2020 ZSE energia, a.s. Ing. Mária Katreniaková riaditeľ 15.04.2021
VO: Súhrnná správa Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 s DPH 04.12.2020 04.12.2020
Zmluva Zmluva s plaveckým klubom Azeta s DPH 23.11.2020 Plavecký Klub Azeta, o.z. Ing. Mária Katreniaková riaditeľ 15.04.2021
Zmluva Odvodnenie futbalového ihriska a atletickej dráhy pri SOŠ HSaO 63 106.45 s DPH 13.07.2020 PS Stav s.r.o. Ing. Mária Katreniaková Riaditeľ 16.07.2020
Zmluva Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 16.56/mesiac s DPH 27.03.2020 Komensky, s.r.o. Ing. Mária Katreniaková riaditeľ 15.04.2021
Zmluva Zmluva o poskytnuti miestnosti s DPH 01.01.2020 Róbert Tokarčík Mária Katreniaková riaditeľka organizácie 01.01.2020
Zmluva Zmluva o poskytnuti miestnosti s DPH 11.11.2019 Martin Šafárik Mária Katreniaková riaditeľka 11.11.2019
Zmluva 14-9-2018 Duálne vzdelávanie - Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu a VHE Bratislava - Zmluva č./DV/2018 uzatvorená podla § 16 zákona č. 61/2015 Z.z o odbornom vzdelávaní a príprave a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s DPH 14.12.2018 VHE Bratislava Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9, 831 06 Bratislava riaditeľ - ka Ing. Mária katreniaková 14.12.2018
Zmluva Zmluve o dodávke a služieb a preprave 8.20/hod s DPH 21.02.2018 Maksim Kiselev Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9, 831 06 Bratislava Ing. Mária KATRENIAKOVÁ riaditeľka školy 21.02.2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania uzatvorená podla § 8 ods. 2 zákona č, 61 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene doplnení niektorých zákonov s DPH 20.02.2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 Ing. Maria Katreniaková riaditeľka 20.02.2018
Zmluva SÚ-06/2017 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII NÁRODNÉHO PROJEKTU "DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP" uzavretá podľa ust . § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými stranami s DPH 15.06.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávnia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9, 831 06 Bratislava Ing. Mária KATRENIAKOVÁ riaditeľka školy 15.06.2017
Zmluva Zos-SOS/2017/SIOV/5 Z o spolupráci uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka medzi nasledujúcimi stranami s DPH 15.06.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávnia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9, 831 06 Bratislava Ing. Mária KATRENIAKOVÁ riaditeľka školy 15.06.2017
Zmluva Zmluva o krátkodobej výpožičke motorového vozidla uzavretá podľa § 13 ods. 4. písm. c) a § 13 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka s DPH 18.05.2017 08.06.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/409