Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Prihlásenie
Hlavná stránka Novinky Blog Žiakom a rodičom Súťaže O škole Kontakt Facebook Bazén Ochrana osobných údajov Elektronická prihláška
Ubytovanie Stravovanie Voľný čas Zamestnanci Žiadosť o ubytovanie

Ubytovanie žiakov stredných škôl je podmienené odberom stravy. Stravovanie žiakov sa realizuje v školskej jedálni. Ubytovaní žiaci iných škôl si môžu zabezpečiť preplatenie časti nákladov na stravovanie so svojou školou. 

Ceny stravy (za jedno jedlo) pre žiaka SOŠ HSaO Na pántoch 9 / pre žiaka inej strednej školy

          Raňajky:    0,73 €   /   0,73 €

          Obed:         0,20 €   /   1,33 €

          Večera:       0,95 €   /   0,95 €